Kontakti:

PREDSJEDNICA:
Tatjana Kanjuh
M:098/186-9240

TAJNIK:
Tomislav Kanjuh
M: 095/575-6860
E: tkanjuh@gmail.com

BLAGAJNIK:
Pavao Kostanjevec
M: 098/921-4760
E: pavao.kostanjevec@gmail.com

VODITELJ UZGOJA I TETOVIRNI REFERENT:
Aleksandar Tropp
M: 098/844-285
E: atropp.vz@gmail.com

VODITELJ ZA ŠRK:
Zvonko Klen
M: 098/793-218

VODITELJICA ZA AGILITY:
Janja Pintarić
M: 099/220-4791
E: janja.vz@gmail.com

Pogledaj uvećanu mapu