CACIB Varaždin 2015

Najavljujemo međunarodnu izložbu pasa CACIB 2015. Prijave su moguće preko WEB stranice HKS-a.

cacib 2015

CACIB VARAŽDIN, 16.05.2015.
[subota / saturday]
FCI 1
VILMOS KARDOS ( H )
BRITANSKI OVČARI / BRITTISH SHEEPDOGS
BRIGITA KREMSER ( SLO )
NJEMAČKI OVČARI / GERMAN SHEPHERD
ANDRZEJ STEPINSKI ( PL )
OSTALE PASMINE / OTHER BREEDS
FCI 2
ANDRZEJ STEPINSKI ( PL )
PINČERI, ŠNAUCERI, DOBERMAN, ROTVAJLER, NJEMAČKI BOKSER
PINSCHERS, SCHNAUZERS, DOBERMANN, ROTTWEILER, BOXER
BRIGITA KREMSER ( SLO )
ENGLESKI BULDOG, ŠAR PEI, PLANINSKI MOLOSI, TORNJAK
BULLDOG, SHAR PEI, MOLOSID MOUNTAIN TYPE, TORNJAK
OTTO SCHIMPF ( A )
OSTALE PASMINE / OTHER BREEDS
FCI 3
ŽARKO TOPOL ( HR )
TERIJERI / TERRIERS
FCI 4
OTTO SCHIMPF ( A )
JAZAVČARI / DACHSHUND
FCI 5
OTTO SCHIMPF ( A )
ALJAŠKI MALAMUT, SIBIRSKI HASKI, SAMOJED
ALASKAN MALAMUTE, SIBERIAN HUSKY, SAMOYED
GORAN BODEGARD( S )
OSTALE PASMINE / OTHER BREEDS
FCI 6
PETAR KLARIĆ ( HR )
GONIČI I KRVOSLJEDNICI / SCENTHOUNDS AND RELATED BREEDS
FCI 7
PETAR KLARIĆ ( HR )
PTIČARI / POINTING DOGS
FCI 8
LJILJANA BEDRICA ( HR )
RETRIVERI, ŠPANIJELI I PSI ZA VODU / RETRIEVERS, SPANIELS AND WATERDOGS
FCI 9
VILMOS KARDOS ( H )
FRANCUSKI BULDOG, BOSTON TERIJER, MOPS, BIŠONI
FRENCH BULDOG, BOSTON TERRIER, PUG, BICHONS
JADRANKA MIJATOVIĆ ( HR )
OSTALE PASMINE / OTHER BREEDS
FCI 10
GORAN BODEGARD ( S )
HRTOVI / SIGHTHOUNDS
NEPRIZNATE PASMINE / NON RECOGNIZED BREEDS
OTTO SCHIMPF ( A )
OD FCI-A NEPRIZNATE PASMINE / FCI NON RECOGNIZED BREEDS
CACIB VARAŽDIN, 17.05.2015.
[nedjelja / sunday]
FCI 1
ZLATKO ODOBAŠIĆ ( HR )
NJEMAČKI OVČARI, BELGIJSKI OVČARI
GERMAN SHEEPHERD, BELGIUM SHEEPHERDS
LJILJANA BEDRICA ( HR )
HRVATSKI OVČAR / CROATIAN SHEEPDOGS
JADRANKA MIJATOVIĆ ( HR )
OSTALE PASMINE / OTHER BREEDS
FCI 2
VILMOS KARDOS ( H )
PINČERI, ŠNAUCERI / PINSCHERS, SCHNAUZERS
ZLATKO ODOBAŠIĆ ( HR )
DOBERMAN, ROTVAJLER, NJEMAČKI BOKSER
DOBERMANN, ROTTWEILER, BOXER
OTTO SCHIMPF ( A )
PLANINSKI MOLOSI / MOLOSOID MOUNTAIN TYPE
LJILJANA BEDRICA ( HR )
TORNJAK / TORNJAK
ANDRZEJ STEPINSKI ( PL )
OSTALE PASMINE / OTHER BREEDS
FCI 3
BRIGITA KREMSER ( SLO )
TERIJERI / TERRIERS
FCI 4
LJILJANA BEDRICA ( HR )
JAZAVČARI / DACHSHUND
FCI 5
JADRANKA MIJATOVIĆ ( HR )
ŠPICEVI, ČAU ČAU, EURASIER / SPITZS, CHOW CHOW, EURASIER
NIVES MEDUNJANIN ( HR )
OSTALE PASMINE / OTHER BREEDS
FCI 6
LJILJANA BEDRICA ( HR )
DALMATINSKI PAS, ISTARSKI GONIČI, POSAVSKI GONIČ
DALMATIAN, ISTRIAN HOUNDS, POSAVAZ HOUND
VILMOS KARDOS ( H )
OSTALE PASMINE
FCI 7
VILMOS KARDOS ( H )
PTIČARI / POINTING DOGS
FCI 8
PETAR KLARIĆ ( HR )
RETRIVERI, ŠPANIJELI I PSI ZA VODU
RETRIEVERS, SPANIELS AND WATERDOGS
FCI 9
JADRANKA MIJATOVIĆ ( HR )
FRANCUSKI BULDOG, BOSTON TERIJER, MOPS
FRENCH BULDOG, BOSTON TERRIER, PUG
LJILJANA BEDRICA ( HR )
BIŠONI / BICHONS
GORAN BODEGARD ( S )
OSTALE PASMINE / OTHER BREEDS
FCI 10
OTTO SCHIMPF ( A )
HRTOVI / SIGHTHOUNDS
NEPRIZNATE PASMINE / NON RECOGNIZED BREEDS
GORAN BODEGARD ( S )
OD FCI-A NEPRIZNATE PASMINE / FCI NON RECOGNIZED BREEDS